TIPSC Turku IPSC ry

TIPSC Turku IPSC ry

TIPSC Turku IPSC ry

TIPSC Turku IPSC ry

Responsive Slider
Kilpailut

Tuloksia & stagekuvauksia

2024-2025 2022-2023
2020-2021 2018-2019 2016-2017 2014-2015 2012-2013 2010-2011 2008-2009 2005-2007 2000-2004 Vanhemmat
TIPSC:n jäsenten kisamenestys

Turku IPSC ry:n kilpailut

Turku IPSC on järjestänyt historiansa aika parisen sataa kilpailua. Näistä lukumääräisesti valtaosa on seurakilpailuita, mutta kilpailijamäärissä laskien runsaslukuisimmin on osallistuttu luokittelukelpoisiin, kaikille Practical-Ampujille avoimiin kilpailuihin. Kilpailuita on järjestetty niin lyhyille kuin pitkillekin aseille, niin SM-kilpailuita, muita luokittelukelpoisia kilpailuita, AM-kilpailuita, seurakilpailuita kuin epävirallisia "kevennys"kilpailuita. Avoimissa kilpailuissa on lähes aina ollut mukana veljesseurojen edustajia niin rakentajina kuin toimihenkilöinäkin. Virallista seurojen välistä yhteistyötä on tehty useissa kilpailuissa. Näistä yhteistyökuvioista pisin on Bear City Shot Storm, jonka virallinen järjestäjä on Satakunnan Ampujat, mutta jonka järjestelyistä iso osa lankeaa Turku IPSC:n harteille. Toinen tärkeä yhteistyökumppani on ollut Loimaan Laukojat jonka Loimaa Practical-kilpailussa Turku IPSC:llä on ollut merkittävä avustajan rooli. "Uusi" yhteistyökumppani on Säkylän Seudun Ampujat jonka kanssa järjestimme vuoden 2011 kivääri Practical SM-kilpailut. SäSA:n kanssa on toki ollut yhteistyötä parikymmentä vuotta, aivan sen Practical-Jaoston perustamisen alusta alkaen.

Seurakilpailut/viikkokisat


Seurakilpailuita olemme järjestäneet alusta asti. Välillä useammin toisinaan taas harvemmin. Ennen ajanlaskumme alkua, siis TCC:n aikana tiedän järjestetyn ainakin neljännesvuosikisoja, ellei ihan talvella, niin ainakin kolmesti vuodessa.

Tulosten taltioiminen on ollut usein enempi vähempi sattuman varaista, mutta nyttemmin tietokoneiden aikakaudella niitä helpompi taltioida ja jakaa.

Seurakilpailut ovat joko puhtaasti Turku IPSC:n jäsenten välisiä tai sitten yhdessä toisen seuran kanssa pidettäviä tapahtumia. Vuodesta 2010 alkaen Turku IPSC:n seurakilpailuihin luetaan myös Loimaan Laukojien kuukausittain järjestämät seurakilpailut, silloin kuin niitä on järjestetty.

Seurakilpailuita "pienempiä" tapahtumia ovat viikkokilpailut joita järjestetään käytännössä lähes joka viikko. Vuodesta 2010 viikkokilpailuiden vetovastuu on jaettu vuoroviikoin Turku IPSC:lle ja Loimaan Laukojille, pois lukien ne päivät jolloin radalla on ollut muuta toimintaa keskiviikkona.

Toisinaan TIPSCin viikkokisat ovat vain kaksi asemaa, useimmiten kuitenkin kolme tai neljä. Tuomaripraktiikkaa hankitaan siten että kaikki tuomaristuksen omaavat toimivat tuomareina kisoissa.

Viikkokisoissa ei jaeta palkintoja, vaan ainoastaan kunniaa. Seurakisojen palkintojen jako suoritetaan vuosikokouksen yhteydessä.

TCC-Cup

Varsinainen pääkilpailumme on Turku CC-Cup joka on pistooli-Practicalin vanhin säännöllisesti järjestettävä kilpailu Suomessa.

Ensimmäinen TCC-Cup on järjestetty Turku IPSC:n suoran edeltäjän TCC:n toimesta joskus jossain. Järjestysnumero on siirtynyt viimeisestä TCC:n järjestämästä Practical-kilpailusta pienen tauon jälkeen eikä kilpailua muutenkaan ole järjestetty aivan jokaisena vuotena. TCC-Cupin järjestysnumerosta ei siis voi päätellä koska ensimmäinen TCC-Cup on järjestetty.

Aluksi TCC-Cupissa oli vain yksi aseluokka, muitahan ei koko lajissakaan ollut. Aluksi ammuttiin vakioaseilla rautatähtäimineen, sitten kuvaan tulivat kompit ja hetkeä myöhemmin valopistetähtäimet. Tästä seurasi se että aseet ratkaisivat tulosta enemmän kuin ampumataito. Myöhemmin määriteltiin Practical-ammunnan eri divisioonat (aseluokat) ja tästä johtuen TCC-Cupissakin kilpailtiin kokonaiskilpailusijoista ja erikseen vielä Standard- ja Modified-luokan sijoituksista.

Nykyiset säännöt jakavat aseet automaattisesti eri divisiooneihin joiden tulokset lasketaan erikseen vaikka itse kilpailussa saattaa olla viidenkin eri divisioonan ampujia ampumassa täysin samoja suorituksia.

2004 järjestettiin TCC-Cup ensimmäistä kertaa yhdessä toisen seuran, Satakunnan ampujien, kanssa. Toki yhteistyö muiden seurojen kanssa on ollut aikaisempinakin vuosina tiivistä, esimerkiksi Säkylän Seudun Ampujat, Teekkarien Ampumaseura, Satakunnan Ampujat ja Loimaan Laukojat ovat esittäneet jäsentensä kautta suurta roolia TCC-Cupien läpiviennissä. Vuodesta 2008 alkaen TCC-Cup järjestetiin Loimaalla Loimaan Laukojien radalla yhdessä LL:n Practical-jaoston kanssa, eikä Säkylän Seudun Ampujatkaan ole pois jäänyt, vaan kilpailun suunnittelevana ratamestarina on toiminut Rami Vuorinen, apunaan Tony Ruohonen.

Niinä vuosina joina ei TCC-Cuppia ole voitu järjestää, lähinnä ratatilanteen takia, valtakunnallisena kilpailuna on se järjestetty seurakisana.

Valitettavasti seuran alkuajoilta ja vielä vähemmän kunnianarvoisen TCC:n aikaisia kilpailuselostuksia - tai kuvauksia ei juurikaan ole saatavilla.

Turku Kivääri-Cup

TKC on vanhin toistuvasti järjestettävä kivääri-Practicalin kilpailu Suomessa. TKC järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1994, vuotta ennen kuin viralliset kivääri-Practical säännöt olivat edes Suomessa hyväksytty. Tästä johtuen jouduttiinkin ensimmäistä Suomen ampujainliiton alaisuudessa järjestettyä kivääri-Practical kilpailua kutsumaan Practical-tyyppiseksi ampumakilpailuksi.

Vuodesta 2005 lähtien TKC on järjestetty seurakilpailuna koska luokittelukelpoiseen kiväärikilpailuun sopivaa rataa ei ole käytettävissämme.

2011 Turku Kivääri Cup kokee eräänlaisen jälleensyntymisen yhdessä legendaarisen Huovi-Riflematchin kanssa kun Säkylän Seudun Ampujat ja Turku IPSC järjestävät yhdessä Kivääri-Practicalin SM kilpailut.

Huovi Riflematch on kilpailuna vieläkin vanhempi kuin TKC, mutta sen järjestämisessä on ollut pitkä tauko. Alkuun HuoviRiflessä patruunan voima tunnustettiin laskemalla minorluokassa tietyt esteet läpäisemättömiksi ja majorissa läpäiseviksi.

Turku HaulikkoCup

Vuonna 2012 Turku IPSC järjestää ensimmäisen kerran L2 haulikkokisan. Kilpailu järjestetään käyttämällä viikkoa aiemmin järjestettävän Turku CC-Cupin stageja. Kilpailun tarkoituksena on antaa suomalaisille edustusampujille mahdollisuus kisakokemuksen hankkimiseen nyt kun Euroopassa järjestetään haulikon MM-kisat. Kilpailusta tulee pieni koska samana viikonloppuna on Keski-Suomessa L3 tason kilpailu. Kilpailusta ei ole tarkoitus tehdä toistuvaa tapahtumaa, vaan haulikkokisat Loimaalla jäävät edelleenkin Loimaan Laukojien, joka muuten järjestää 2012 haulikon L2 kilpailun sekä haulikon SM-kilpailun L3 tasolla, vastuulle.

Bear City Shot Storm

Bear City Shot Storm on eräs Turku IPSC:n lukuisista yhteistyökuvioista. Kilpailu on Satakunnan Ampujien järjestämä, mutta Turku IPSC vastaa kilpailuiden järjestelyistä niin suurelta osin että kilpailu on syytä mainita erikseen tällä sivustolla.

BCSS alkoi 2006 ja on siitä lähtien järjestetty joka vuosi. Ensimmäiset kolme vuotta kilpailun johtajana toimi Jouni Ruuhimäki SA:sta ja ratamestarina Niku Vainio Turku IPSC:stä.

Vuosi 2009 toi muutoksen tähän, sekä kilpailun johtaja että ratamestari vaihtuvat.MD:nä toimii Ari Hellman SA ja RM:a Tuomas Kulju TIPSC:Stä.

2011 Bear City Shot Storm oli GT osakilpailu muiden osakilpailuiden ollessa PorkkA:n järjestämä kiväärikilpailu ja SSG:n järjestämä pistoolikilpailu.

2012 Ratamestarin valtikka vaihtuu jälleen Niku Vainiolle ja kilpailu on tällä kertaa taas perinteinen yksittäinen yhden disipliinin pieni talvikilpailu.

Turku Practical Tournament

Turku Practical Tournament-kiertopalkinnon on lahjoittanut Metsämaan Niklaamo.

Sääntöjen muuttuminen vuosien varraella saattaa muuttaa Turku Practical Tournament yhdeksi kilpailutapahtumaksi.

Säännöt ovat muuttuneet aikojen kuluessa lajisääntöjen ja järjestettävien kilpailuiden vaihdellessa. Alkujaan Turku Practical Tournament on Practical-ammunnan turnaustyyppinen kilpailusarja jonka alkuperäisenä tarkoituksena on koota Turku IPSC ry:n järjestämät vuosittaiset avoimet kilpailut yhtenäiseksi kilpailusarjaksi. Nykyisin tällainen sarja tunnetaan säännöissä Grand Tournamenttina

Kiertopalkinto kiertää niin kauan kuin sarja jatkuu. Turnauksen mahdollisesti loppuessa palkinto palaa Turku IPSC ry:n haltuun.

TPT:n voittajien nimet löytyvät kunniataulusta

Turku Practical Tournament-sarjaan kuuluneet kilpailut:

Turku Practical Tournament 2001:
Turku CC-Cup
Turku Kivääri Cup

Turku Practical Tournament 2002:
Turku CC-Cup
Turku Kivääri Cup
Turku Haulikko Cup

Turku Practical Tournament 2003
Turku Practical Tournament 2003 koostu pelkästään seurakilpailusta; XV TCC-Cupista, X TKC:sta ja I TRC:sta sekä I THC:sta.
* TPT:n lopputuloksiin otetaan kultakin vähintään kolmessa eri kilpailussa ampuneelta kilpailijalta prosentuaalisesti kolme parasta kilpailua, joiden prosenttiosuudet lasketaan yhteen.

Turku Practical Tournament 2004
Turku Practical Tournament 2004 koostu yhdestä virallisesta pistoolikilpailusta XVI TCC-Cupista sekä kolmesta seurakilpailusta; , XI TKC:sta ja II TRC:sta sekä II THC:sta.
* TPT:n lopputuloksiin otetaan kultakin vähintään kolmessa eri kilpailussa ampuneelta kilpailijalta prosentuaalisesti kolme parasta kilpailua, joiden prosenttiosuudet lasketaan yhteen.

Turku Practical Tournament 2005
Turku Practical Tournament 2005 koostu pelkästään seurakilpailusta; XVII TCC-Cupista, XII TKC:sta ja III TRC:sta sekä III THC:sta.
* TPT:n lopputuloksiin otetaan kultakin vähintään kolmessa eri kilpailussa ampuneelta kilpailijalta prosentuaalisesti kolme parasta kilpailua, joiden prosenttiosuudet lasketaan yhteen.

Turku Practical Tournament 2006 Turku Practical Tournament 2006 koostu yhdestä virallisesta haulikkokilpailusta I Bear City Shot Storm, sekä kolmesta seurakilpailusta; , XVIII TCC-Cupista , XIII TKC:sta ja IV TRC:sta .
* TPT:n lopputuloksiin otetaan kultakin vähintään kolmessa eri kilpailussa ampuneelta kilpailijalta prosentuaalisesti kolme parasta kilpailua, joiden prosenttiosuudet lasketaan yhteen.

Turku Practical Tournament 2007
Bear City ShotStorm
Loimaa Practical
* TPT:n lopputulokseen lasketaan kaikkien osakilpailuiden kunkin disipliinin kymmenen parhaan prosenti yhteen.

Turku Practical Tournament 2008
TCC-Cup
Loimaa Practical II
* TPT:n lopputulokseen lasketaan kaikkien osakilpailuiden kunkin disipliinin kymmenen parhaan prosenti yhteen.

Turku Practical Tournament 2009
Bear City ShotStorm
TCC-Cup
* TPT:n lopputulokseen lasketaan kaikkien osakilpailuiden kunkin disipliinin kymmenen parhaan prosenti yhteen.

Turku Practical Tournament 2010
Bear City ShotStorm
TCC-Cup
* TPT:n lopputulokseen lasketaan kaikkien osakilpailuiden kunkin disipliinin kymmenen parhaan prosentit yhteen.

Turku Practical Tournament 2011
Bear City ShotStorm
Huovi Rifle/TKC-Cup, kivääri SM 2011
* TPT:n lopputulokseen lasketaan kaikkien osakilpailuiden kunkin disipliinin kymmenen parhaan prosenti yhteen. Vain Suomalaiset ampujat huomioidaan.

Turku Practical Tournament 2012
TCC-Cup
TKC-Cup
THC-Cup
* TPT:n lopputulokseen lasketaan kaikkien osakilpailuiden kunkin disipliinin kymmenen parhaan prosentit yhteen.

Turku Standard Cup

Aikoinaan järjestimme joitakin pistooli-Practical kilpailuita pelkästään Standard-luokan aseille. Nämä kilpailut olivat luokittelemattomia, eihän pelkästään yhden aseluokan kilpailulle olisi tuolloisten sääntöjen mukaan luokitusta saanutkaan.

Kantavina ajatuksina oli järjestää kilpailu johon kaikki osallistuisivat jokseenkin samanvertaisilla aseilla, myös tosissaan arvosijoista avoimenluokan aseilla havittelevat ampujat voivat osallistua pilke silmäkulmassa ilman pelkoa ranking-sijoituksen huononemisesta.

Myös revolverilla voi asemien luonteen puolesta osallistua niin ettei jää täysin pistooliampujien "nolaamaksi" Revolveri oli tuolloin kilpailun ensi esiintymisen aikoihin vielä varsin yleinen yhden käden ase, vaikka ei Practical-Ammunnan piirissä vaikuttanut käytännössä lainkaan.

Sittemin tällaisen kilpailun tarve on kadonnut eri aseluokkiin siirtymisen ansiosta, on kuitenkin kiva olla edelläkävijä

Vuoden 1996 TTI:n teema oli asiallinen pukeutuminen